Nederlandse Elasmobranchen Vereniging

image

Welkom op de website van de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging.

Onze vereniging brengt wetenschappers, natuurbeschermers en beleidsmakers samen bij het vergaren van wetenschappelijk kennis en het opkomen voor de belangen van kraakbeenvissen (haaien en roggen).

Helaas gaat het bijzonder slecht met veel soorten haaien en roggen. Ze worden bedreigd door overexploitatie, vernietiging van hun habitat en omdat ze veel worden bijgevangen in visserij op andere soorten. Het is in de afgelopen jaren moeilijk gebleken om goed beleid te ontwikkelen om dit tij te keren met name omdat er grote lacunes bestaan in de kennis die we hebben over haaien en roggen in Nederlandse wateren.

De NEV is opgericht met als doel deze hiaten in de kennis aan te wijzen en in te vullen zowel door eigen onderzoek als in samenwerking met partners in Nederland maar ook daarbuiten. Wij streven ernaar door goede kennis en het juiste beheer alle soorten kraakbeenvissen die voorkomen in Nederlandse wateren of bevist worden door Nederlandse vissers op een gezond populatieniveau te brengen. 

. .

Nieuws

 

Over ons

image

De vereniging heeft als hoofddoel: wetenschappelijk onderzoek naar haaien en roggen uit te voeren, te faciliteren en te stimuleren om op deze manier de kennisbasis nodig voor (inter)nationaal beleid, beheer en behoud van kraakbeenvissen te voeden. De focus van de vereniging ligt op de soorten in Nederlandse wateren (inclusief de wateren van Nederlandse Overzeese landen en gemeenten) en de soorten die worden (bij) gevangen in de Nederlandse visserij. Wij proberen dit te bereiken door:

  • Het opzetten, uitvoeren en begeleiden van onderzoek naar kraakbeenvissen

  • ons op nationaal en internationaal niveau in te zetten voor duurzaam beheer van kraakbeenvispopulaties, duurzame visserij en bescherming van de marine fauna en kwetsbare habitats

  • bewustwording te creëren over elasmobranchen en hun leefomgeving

  • het uitbrengen van advies aangaande haaien- en roggenonderzoek,beleid en besluitvorming.-

  • Wetenschappers, natuurbeschermers en beleidsmakers samen brengen in onderzoek, dialoog en communicatie

Organisatie

Drs. Irene Kingma
Directeur

..

Dr. Paddy Walker
Hoofd wetenschap

..

Drs. Linda Planthof
projectmedewerker

..

 

Bestuur

Drs. Herman Verheij
voorzitter

..

Mr. Jan Willem Wijnstroom
vice-voorzitter

..

Dr. Dolfi Debrot
secretaris

..

Vacant
penningmeester

..

 

Projecten

De NEV streeft er naar al haar publicaties publiek beschikbaar te stellen, links pdf-bestanden vind u hier

Links

NGOs

Shark Trust

De grootste haaienbeschermignsorganisatie in het Verenigd Koningkrijk.

Shark Alliance

Alliantie opgericht ter verbetering van wetgeving omtrent haaien in de EU

Shark Advocates International

Internationale NGO gericht op verbetering van de wetgeving omtrent haaien en vangst beperking in RFMOs.

haairog.nl

Website van het haaienmerkproject van Sportvisserij Nederland en partners

Stichting de Noordzee

Onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie die zich inzet voor een duurzaam gebruik van de Noordzee en een gezonde zee vol vis, dolfijnen en ander leven.

 

NGOs

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)

DCNA was created to protect the natural environment and to promote sustainable management of natural resources on the six Dutch Caribbean islands 

Dutch Shark Society

De Dutch Shark Society wil een actieve schakel zijn tussen wetenschap en publiek door het steunen van onderzoek, het zichtbaar maken daarvan en het ontwikkelen van media-initiatieven door fotografie en film binnen een informatieplatform.

.

.

.

.

.

 

Wetenschap

EEA

The European Ealsmobranch Association co-ordinates the activities of national European organisations dedicated to the study, management or conservation of chondrichthyans.

ICES Elasmobrach Working Group

Working Group on Elasmobranch Fishes creates a platform for intercahnging shark research information, gives adves for catch quota to teh EU

IUCN SSG

Shark Specialist Group of the IUCN.In charge of the Red List for sharks and many status reports on local shark populations.

Imares

Visserij ondersoeksinstituutvan de Wageningen Universiteit

Informatie en Contact

Hieronder links naar de administratieve en beleids documenten van de NEV .

Jaarrekening

201320142015

Statuten NEV

Statuten dd.okt 2016

Beleidsplan NEV

Beleidsplan dd.

Jaarverslag

 2014 │ 2015

 

 

Post adres

Hobbemakade 118HS,
1071XW Amsterdam
Nederland
KvK: 57410739
ANBI:

info@elasmobranch.nl