Amsterdam even haaienhoofdstad van Europa

Van 12 tot 14 oktober vormt Het Koninklijk Instituut voor de Tropen het decor van een bijzonder evenement in het teken van haaien. Tijdens de jaarlijkse wetenschappelijke conferentie van de European Elasmobranch Association (EEA) komen wetenschappers, beleidsmakers en natuurbeschermers van over heel Europa, en zelfs de hele wereld, bijeen om te praten over ‘elasmobranchen’, de Latijnse term voor haaien en roggen. Tijdens een divers programma opgedeeld in verschillende sessies, presenteren tientallen sprekers de laatste wetenschappelijke stand van zaken aan elkaar. Deze wetenschappelijke kennis is hard nodig voor een goed beheer en de bescherming van haaien. Onderwerpen op het programma zijn bijvoorbeeld de nieuwste wetenschappelijke onderzoeksmethodes, populatiegenetica, fysiologie, ecologie, de status van bedreigde en nieuw ontdekte soorten en aanbevelingen voor verbeteringen in Europees en internationaal beleid. Er is ook speciale aandacht voor kritische gebieden, zoals de Middellandse Zee, waar meer dan de helft van alle haaien- en roggensoorten met uitsterven worden bedreigd.

Sprekers
Voor de bijeenkomst zijn drie grote namen als keynote sprekers uitgenodigd. Zij zijn allen welbekende experts in hun werkveld. Dr. Robert Hueter is de directeur van het door het Amerikaanse congres opgerichte Center for Shark Research binnen het Mote Marine Laboratory in Florida, dat al drie decennia een autoriteit op het gebied van haaienonderzoek is. Marien ecoloog dr. Neil Hammerschlag staat bekend om zijn werk met witte haaien, tijgerhaaien en hamerhaaien, dat regelmatig in beeld komt tijden Discovery Shark Week. En dr. Kim Friedman, werkzaam bij de Food and Agriculture Organisation (FAO) van de Verenigde Naties, is eindverantwoordelijke om erop toe te zien dat maatregelen om haaien te beschermen wereldwijd worden uitgevoerd. De sprekers zullen in hun presentaties dieper ingaan op onderwerpen als de koppeling van wetenschap naar beleid, de verspreiding en migratie van haaien, en de juiste uitvoering van haaienbeheer.

EEA in Nederland
De organisatie van de bijeenkomst in Nederland is in handen van de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (NEV). De NEV heeft als doel om wetenschappelijk onderzoek naar over haaien en roggen uit te voeren, te faciliteren en te stimuleren. De kennis die hiermee wordt vergaard is nodig voor (internationaal) beleid, beheer en bescherming. Het is niet de eerste keer dat de NEV deze conferentie in Nederland organiseert. EEA2014 vond plaats in Leeuwarden. Naar aanleiding van deze conferentie zijn vervolgens meerdere onderzoeksinitiatieven gestart en er zijn standvastige aanbevelingen geschreven aan de Nederlandse overheid over het beheer van haaien en roggen in Caribisch Nederland. Deze aanbevelingen zijn uiteindelijk opgenomen in de Save Our Sharks campagne die zich richt op de bescherming van haaien in de Nederlandse Cariben.

Irene Kingma, directeur van de NEV: “We zijn erg trots dat we de bijeenkomst weer mogen hosten. Het KIT is bovendien een perfecte plek om een dergelijke bonte mix van mensen uit verschillende landen en professies te laten samenkomen. We hopen tijdens de drie intensieve, maar uitdagende dagen nieuwe inzichten te krijgen waaruit we concrete plannen en adviezen kunnen maken en daarmee bij kunnen dragen aan een betere bescherming van alle haaien- en roggensoorten wereldwijd”.