Bezoek van levende blauwe haai

Een nietsvermoedende strandtoerist deed vrijdagmiddag in Ouddorp een bijzondere vondst langs de vloedlijn: een levende gestrande blauwe haai, van 1,86. meter. Na meerdere gefaalde pogingen om de vis in het water terug te zetten en zelfstandig weg te laten zwemmen, is met behulp van het Reddingsteam Zeedieren NL de haai overgebracht naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Hier heeft het team, in nauw overleg met collega’s uit Portugal, de vrouwelijke haai medisch onderzocht en onderhouden, in voorbereiding op een snelle uitzetting. De Koninklijke Nationale Reddingsmacht (KNRM) heeft vervolgens nog diezelfde avond de blauwe haai weten uit te zetten op open zee ter hoogte van Stellendam.

De vondst van een levende blauwe haai op het strand is zeer uniek. Nog meer bijzonder, omdat, nog geen maand geleden, een bijna volwassen mannelijke dode blauwe haai op het strand bij Spiekeroog.  in Duitsland is gevonden. De blauwe haai (Prionace glauca) is geen vaste inwoner van de Noordzee, ondanks dat het één van de meest wijdverspreide haaiensoorten ter wereld is.  Het is een pelagische soort, wat betekent dat hij doorgaans in de waterkolom zwemt. Dit kan zowel dichtbij, als verder van de kust zijn. Blauwe haaien leggen lange migraties af voor de voortplanting en om hun voedsel achterna te jagen. Zij eten vooral inktvissen, vissen en soms kleine haaien. De maximale lengte is ongeveer 3.80 m. en vanaf ongeveer 1.83 m. worden zij geslachtsrijp1. Het exemplaar van afgelopen vrijdag was dus mogelijk net volwassen. Waarom de twee dieren de Noordzee zijn opgezwommen en gestrand is niet duidelijk.

De blauwe haai staat bij de International Union for the Conservation of Nature aangemerkt als Bijna Bedreigd, met name door vangst in de pelagische visserij. Vangsten in de Atlantische Oceaan worden beheerd door de International Council for the Conservation of Atlantic Tuna, een regionale organisatie voor visserijbeheer. In 2019 stelden zij voor het eerst een quotum in voor deze soort. 1 Rigby, C.L., Barreto, R., Carlson, J., Fernando, D., Fordham, S., Francis, M.P., Herman, K., Jabado, R.W., Liu, K.M., Marshall, A., Pacoureau, N., Romanov, E., Sherley, R.B. & Winker, H. 2019. Prionace glauca. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T39381A2915850. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T39381A2915850.en. Downloaded on 13 December 2020.