De NEV zoekt bestuursleden

De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (NEV) heeft als hoofddoel om wetenschappelijk onderzoek naar haaien en roggen uit te voeren, te faciliteren en te stimuleren. Zo dragen we bij aan de kennisbasis voor het behoud, het (inter)nationaal beleid en het beheer kraakbeenvissen. De focus van de vereniging ligt op de soorten in Nederlandse wateren en de wateren van Nederlandse Overzeese landen en gemeenten. De NEV is aangesloten bij internationale netwerken met een soortgelijke doelstelling. De NEV is een kleine maar fijne vereniging die zich inzet voor een hele speciale groep vissen in de Nederlandse wateren.

De vereniging heeft een vierkoppig bestuur en een kleine uitvoerende staf die geheel wordt gefinancierd uit projecten. De bestuursleden zijn onbezoldigd, gemaakte kosten kunnen worden vergoed. Het bestuur vergadert 5 à 6 keer per jaar, er is een jaarlijkse ledenvergadering en een ledenactiviteit gericht op het laten zien van de activiteiten van de NEV en behaalde resultaten.

In 2021 komt de bestuursfunctie Penningmeester vrij. Ook de functie voor Voorzitter zal op niet al te lange termijn beschikbaar komen. We willen de overgang van het huidige bestuur naar een nieuwe bezetting zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom zoeken we nu al mensen die geïnteresseerd zijn in een mogelijke bestuursfunctie in de nabije of iets later toekomst. Meld je via info@elasmobranch.nl voor nadere informatie.

De rol van het bestuur is het controleren van de algemene voortgang van de activiteiten van de vereniging namens de leden en het adviseren en bijstaan van de directeur Bestuursleden van de NEV hoeven niet deskundig te zijn op de werkvelden van de NEV, interesse voor de kraakbeenvissen is natuurlijk wel een pré.

De Penningmeester staat als adviseur dicht bij de directeur en de professionele boekhouder als het gaat om een eenvoudig financieel management, die wel aan alle eisen voldoet. Van de Penningmeester wordt verwacht dat zij of hij de kennis heeft of kan krijgen om die adviseursrol in te vullen.

De Voorzitter geeft leiding aan de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering, en is in voorkomende gevallen de externe vertegenwoordiger van de vereniging.

Het voltallige bestuur zet samen met de directeur de strategische lijnen van de vereniging uit en legt die als advies en ter goedkeuring aan de leden voor.