Een goede dag voor Nederlandse haaien!

Minister Carola Schouten (LNV) publiceert Internationale haaienstrategie 

Amsterdam, 1 mei 2019 – Vandaag heeft minister Carola Scouten van LNV een Internationale Haaienstrategie gepubliceerd. In de strategie wordt uitgelegd hoe de overheid om zal gaan met het beheer en de bescherming van haaien en roggen in alle zeeën en oceanen waar Nederland invloed heeft (de Noordzee, internationale wateren, maar ook Caribisch Nederland).  Het plan heeft ambitieuze beleidsdoelen voor bescherming en inzet in internationale verdragen, maar ook voor onderzoek en bewustwording. 

Wij zijn verheugd dat minister Carola Schouten zich inzet voor de bescherming van haaien en roggen in nationale en internationale wateren”, aldus Paddy Walker, directeur van de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (NEV). “De minister benoemt de belangrijkste aandachtspunten om voor deze soorten tot goed beheer te kunnen komen: de verbetering van wetenschappelijk onderzoek en datacollectie; het verscherpen en aanvullen van beheermaatregelen in samenwerking met de visserij; het betrekken van stakeholders en aandacht voor public awareness; en inzetten op internationale verdragen en de regionale visserijcommissies (RFMO’s). Hiermee toont de minister verantwoordelijkheid voor de internationale afspraken rondom deze soorten, een doel waarvoor de NEV zich de laatste 10 jaar samen met haar ministerie heeft ingezet.

In de strategie worden voor het eerst concrete beheermaatregelen voor de bescherming van haaien rond de Caribisch-Nederlandse eilanden aangekondigd. Hiermee geeft de minister invulling aan het eerder ingestelde Yarari reservaat voor haaien en zeezoogdieren rond de eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius. 

Tot nu toe bestond dat reservaat uitsluitend op papier”, zegt Irene Kingma, haaienbeleidsexpert van de NEV. “De maatregelen in de strategie maken het mogelijk nu echt verschil te maken in zee voor deze kwetsbare dieren en we hopen dat de minister voortvarend te werk gaat om de mooie beloftes in de strategie uit te voeren.”

Paddy Walker voegt hieraan toe: “Wij zien deze ‘levende strategie’ dan ook als een uitnodiging om verder samen te werken aan het ontwikkelen en implementeren van beleid voor haaien en roggen. Deze soorten, die onmisbaar zijn voor de gezondheid van ons zeeën en oceanen, verdienen goed beheer over de hele wereld.”