EU visserijministers besluiten kwetsbare diepzeevissen niet te beschermen tegen overbevissing

Brussel, 19 november 2018 – Europese visserijministers kwamen vandaag bijeen in Brussel om vangstlimieten te bepalen voor diepzeevisserij voor de komende twee jaar. Tot de teleurstelling van natuurorganisaties zijn de quota voor meerdere soorten vastgesteld boven wetenschappelijk advies. Dit betekent dat diepzeesoorten nog altijd overbevist kunnen worden. Omdat diepzeequota maar eens in de twee jaar worden vastgesteld, was dit de laatste kans om aan de wettelijke verplichting te voldoen om uiterlijk in 2020 alle Europese visserijen op een duurzaam niveau te brengen.

Het is bijzonder teleurstellend dat er bij de visserijministers en de Europese Commissie geen wil lijkt te zijn om deze extreem kwetsbare dieren te beschermen.” zegt Irene Kingma, directeur van de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging. “Het gemak waarmee de ministers duurzaamheidsverplichtingen opzij schuiven is stuitend.”

Voor een aantal soorten is zelfs besloten om alle beheer te verwijderen en het quota op te heffen. Vangsten van gaffelkabeljauw in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, rondneusgrenadier in de Noordzee en zwarte degenvis in de Noordzee en het Skagerrak worden niet langer gereguleerd. Dit is voornamelijk een probleem voor de gaffelkabeljauw, omdat meerdere lidstaten hier nog gericht op vissen.

Diepzeevissen zijn aangepast in leven in water dieper dan 200 meter, waar geen zonlicht doordringt en maar weinig voedsel te vinden is. Ze groeien extreem langzaam, worden laat geslachtrijp en krijgen weinig jongen. Dit maakt deze groep zeer gevoelig voor overbevissing. De oranje zaagbuikvis wordt bijvoorbeeld wel 149 jaar oud en is niet geslachtsrijp tot een leeftijd van 20 tot 30 jaar oud.

Haaien
In aanloop naar de novemberraad riepen 85 Europese mariene wetenschappers en beleidsmakers, onder leiding van de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging, op een beheerplan op te stellen voor alle diepzeehaaien, roggen en draakvissen die in Europese visserijen gevangen worden. Ook aan deze oproep is geen gehoor gegeven. Op aandringen van Portugal is opnieuw een bijvangst-TAC vastgesteld, wat inhoudt dat het land jaarlijks 7 ton diepzeehaaien  aan land mag brengen die worden bijgevangen rond de Azoren. Dit is zorgelijk, omdat de beloofde beheerplannen voor diepzeehaaien nog steeds niet zijn opgesteld en er maar heel weinig bekend is over de huidige status van deze soorten.