IUCN publiceert update Rode Lijst

Gisteren is door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) een update van hun Rode Lijst gepubliceerd. Ook 420 kraakbeenvissen zijn opnieuw beoordeeld. Het overgrote deel – 316 soorten- is geclassificeerd als Bedreigd. Dit is in lijn met de globale trend die we al jaren zien, waarbij steeds meer haaien en roggen de status Bedreigd krijgen, omdat ze worden bedreigd in hun voortbestaan door overexploitatie en habitatvernietiging.

De IUCN Rode Lijst is de wereldwijde graadmeter voor de mate van bedreiging van planten en dieren. De classificaties loopt uiteen van Minste Zorg (Least Concern) naar Ernstig Bedreigd (Critically Endangered). 154 haaien- en roggensoorten zijn beoordeeld als Bedreigd of Ernstig Bedreigd, waaronder vier soorten hamerhaaien, de zee-engelen en de zaagvissen. Voor het eerst wordt ook de reuzemanta (Mobula birostris) aangemerkt als bedreigd met uitsterven. Er is de laatste jaren een levendige handel onstaan in hun kieuwbogen voor gebruik in traditionele Chinese medicijnen. Dit heeft geleid tot een spectaculaire afname in de soort.

Meest opvallend is dat er voor het eerst een haaiensoort als mogelijk Uitgestorven in het wild is aangemerkt. De ‘lost shark’ (Carcharhinus obsoletus) werd pas in 2019 beschreven aan de hand van een museumexemplaar, maar omdat er geen waarnemingen van deze soort in het wild bestaan en het gebied waar hij leefde ernstig is verstoord, wordt er vanuit gegaan dat hij waarschijnlijk voor eeuwig is verloren.

De ‘lost shark’ Afbeelding van Lindsay Marshall (stickfigurefish.com.au)