Nieuw haaienonderzoek in de Waddenzee

De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging en Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) zijn met een nieuwe samenwerking begonnen. Doel is het initiëren en uitvoeren van onderzoek aan haaien en roggen, vooral in de Waddenzee en het Nederlandse kustgebied. Samen met beroeps- en sportvissers hopen onderzoekers en studenten meer inzicht te krijgen in welke soorten er in het gebied voorkomen en wat zij hier doen.

Haaien en de nauw verwante roggen bestaan al honderden miljoenen jaar en de meer dan 1000 soorten wereldwijd komen in alle wereldzeeën voor, zo ook in onze eigen Noordzee en Waddenzee. Sommige soorten, zoals de hondshaai, verblijven hier het hele jaar, maar andere soorten zien we alleen in de zomermaanden. Dit zijn de lange-afstandszwemmers, zoals de ruwe haai en gevlekte gladde haaien die elke zomer naar de Nederlandse kust migreren, vermoedelijk om voedsel te zoeken en te bevallen van hun jongen. Er zijn steeds meer berichten van vissers dat zij in de zomermaanden zowel volwassen haaien als jongen voor de Waddenkust vangen. Het is nog onbekend waar de haaien vandaan komen, wat ze eten en wat ze hier precies komen doen. Dit is een van de onderwerpen die onderzocht zal worden in dit samenwerkingsproject, zowel in de regio als met onderzoekers uit Ierland en Engeland.

In Lauwersoog werken de NEV en VHL samen met de Stichting Geïntegreerde Visserij in de visserijloods aldaar, waar een anatomiezaal is ingericht. Hier kunnen haaien die onbedoeld zijn bijgevangen en niet levend kunnen worden teruggezet, worden ontleed voor het onderzoek. Op deze manier komen we meer te weten over de voeding, geslachtsrijpheid en leeftijd van de haaien voor onze kust. Via DNA-analyse willen we verwantschappen onderzoeken met andere haaienpopulaties in Europa en analyseren we de plek in de voedselketen. Via meewerkende garnalenvissers krijgen de onderzoekers informatie over waar de verschillende haaiensoorten worden waargenomen en hoe groot deze zijn. En in samenwerking met Sportvisserij Nederland komt er in de toekomst een prijsvraag voor sportvissers voor de vangst van eerste ruwe haai voor de Noord Nederlandse kust of rondom de Waddeneilanden.

Het aanspreekpunt voor het onderzoek is Dr. Paddy Walker – Hoofd Wetenschap van de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging en Lector Kust en Zee aan Hogeschool Van Hall Larenstein.