Nieuwe bedreigde haaien- en roggensoorten op CITES-lijst

Geneve, woensdag 28 augustus 2019 – Vandaag zijn maar liefst twee haaien- en zestien roggensoorten opgenomen op de CITES-lijst. Dit volgt op de stemming van afgelopen zondag, toen met grote meerderheid gestemd is voor het opnemen van twee soorten makreelhaai, zes soorten gitaarroggen en 10 soorten vioolroggen op Appendix II van de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Dit is een internationaal juridisch bindend verdrag dat is bedoeld om de internationale handel in bedreigde dier- en plantsoorten te reguleren. Tijdens de geheime stemming werden het voorstel voor de kort- en langvin makreelhaaien met 72% van de stemmen gesteund, en die voor de gitaar- en vioolroggen ieder met ruim 78%. Ook de EU steunde de voorstellen.

Soorten benoemd in Appendix II van het CITES-verdrag mogen alleen nog grensoverschrijdend verhandeld worden als is aangetoond dat hiermee de wilde populaties niet in gevaar komen. Er staan al elf haaiensoorten, waaronder witte haai en walvishaai, op Appendix II van CITES, evenals alle manta- en duivelsroggen. Alle zeven soorten zaagvissen, een groep roggen die sterk met uitsterven bedreigd wordt, staan op CITES Appendix I. Voor deze soorten geldt dat internationale handel beperkt is, en alleen is toegestaan voor niet-commerciële doeleinden, zoals onderzoek. 

NEV directeur Paddy Walker: “Dit is heel goed nieuws. Het opnemen van deze soorten op de CITES-lijst is een belangrijke stap in het beheren van hun populaties. De uitdaging nu is om te zorgen dat het CITES-verdrag goed wordt geïmplementeerd zodat er daadwerkelijk beter beheer komt. Hiervoor is samenwerking essentieel, vooral met de regionale visserijorganisaties en de FAO (de Food and Argiculture Organisation van de Verenigde Naties).”

Makreelhaaien worden wereldwijd gevangen voor de handel in haaienvlees en vinnen. In principe wordt de visserij gereguleerd door regionale visserijbeheerorganisaties waarin ook tonijnvangst beheerd wordt. Maar ondanks waarschuwingen van wetenschappers is het de afgelopen jaren maar mondjesmaat gelukt om de vangsten duurzaam te maken. Zelfs toen in 2017 wetenschappelijk onderzoek aantoonde dat de populaties in de Atlantische Oceaan zich op een historisch dieptepunt bevonden.

Kortvinmakreelhaai (Isurus oxyrinchus) Foto: Wikimedia Commons

Gitaar- en vioolroggen zijn zeer geliefd voor haaienvinnensoep. Ze hebben grote vinnen die een hoge prijs op de haaienvinnenmarkt in Hong Kong halen. Een groot probleem bij het beheer van deze dieren is dat ze voorkomen in de kustzones van landen waar grote armoede heerst en de autoriteiten weinig middelen hebben om visserij goed te beheren.

“Voor gitaar- en vioolroggen kan de opname op CITES echt een verschil maken”, aldus Walker. “Het geeft broodnodige internationale handvatten voor beter beheer en zo ook bescherming van deze zeer kwetsbare dieren.

Gewone vioolrog (Rhinobatos rhinobatos) Foto: Wikimedia Commons