Adviesraad Europese Visserij

De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging is actief betrokken als stakeholder binnen adviesraden (Advisory Councils) voor de Europese Unie. De adviesraden zijn organisaties die de Europese Commissie en lidstaten voorzien van advies over visserijbeheer. Dit kan gaan over socio-economische aspecten van beheer tot versimpeling van wetten en regelgeving. Adviesraden dragen ook bij aan gegevens voor visserijbeheer en beschermingsmaatregelen.