Haaien in de Waddenzee

Het vaststellen van de rol van de Waddenzee in de levenscyclus van migrerende vissoorten is een onderwerp dat momenteel hoog op de kennisagenda staat. Een diergroep waar we nog heel weinig van weten in de Waddenzee is de haai. Van lokale vissers weten we echter dat ze er zeker voorkomen. Eerder werd er aangenomen dat haaien in de Waddenzee slechts dwaalgasten waren, maar door toenemende vangsten van pasgeboren diertjes en grote vrouwtjes in de Waddenzee en de buitendelta’s is er nu het vermoeden dat het gebied een rol speelt in de levenscyclus van de soort. Om dit te onderzoeken is samenwerking noodzakelijk. Het doel van dit project is dan ook om de samenwerking tussen natuurorganisaties, vissers, en kennisinstituten te bevorderen door een digitale platform/website te ontwikkelen waar informatie op gedeeld kan worden. Zo kan de kennis en visie van alle partijen over haaien in de Wadden samengebracht worden. Hiermee kan een beter beeld worden gevormd over het voorkomen en het habitatgebruik van haaien en de mogelijke rol die de Waddenzee hierin speelt.

Door het genereuze gebaar van Herman Verheij, die op 5 oktober met een symposium genaamd “Samen naar de Haaien’ vierde dat hij met pensioen ging bij de Waddenvereniging, is een mooi bedrag opgehaald voor het nieuwe project en zullen wij zo snel mogelijk aan de slag gaan. Wij willen beginnen met een verkenning waarbij wij als eerste stap in gesprek gaan met verschillende groepen om te identificeren wat gemeenschappelijke drijfveren zijn, wat men graag van elkaar zou willen leren met betrekking tot haaien in de Waddenzee en hoe verschillende groepen elkaar hierbij vooruit kunnen brengen. Wij zullen de resultaten hiervan communiceren via de website.