Merkprogramma

In 2011 startte Sportvisserij Nederland in Zeeland een merkprogramma met de gevlekte gladde haai. Het programma werd in 2011 gestart met een groep schippers van hengelcharters en de weervissers in de Oosterschelde. Vijf jaar later zijn ook schippers van garnalenkotters en pulskorvissers aangesloten bij dit merkprogramma. Het project betreft het merken van gevangen haaien en ze daarna weer terugzetten. Als ze dan op een andere plaats gevangen worden kan niet alleen het leefgebied van de dieren worden vastgesteld, maar ook de groeisnelheid.

Over de eerste resultaten publiceerde Niels Brevé van Sportvisserij Nederland, in samenwerking met Dr. Paddy Walker van de NEV en andere onderzoekers recentelijk in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Journal of Fish Biology. Hieruit blijkt dat de Oosterschelde en de Voordelta een kraamkamer vormen voor de pasgeboren jongen (ca. 24 tot 32 cm) van de gevlekte gladde haai. Ook zijn in de Oosterschelde vooral grote vrouwelijke haaien aangetroffen.

In totaal zijn binnen het project al meer dan 1500 gladde haaien gemerkt en meer dan 45 teruggevangen. Terugmeldingen kwamen o.a. uit de Golf van Biskaje, het Nauw van Clais, het kanaal bij Boulogne Sur Mer, de zuidkust van Noorwegen en de oostkust van Schotland. De meeste haaien worden gemeld door beroepsvissers.

De NEV is als adviseur betrokken in het merkproject en heeft geholpen bij het produceren van identificatiekaarten en een best practices protocol voor vissers.

Sharkatag

Sharkatag is een evenement waaraan sportvissers hun steentje bij kunnen dragen aan het haaienonderzoek. Ze gaan de zee op met bevoegde schippers met als doel zoveel mogelijk haaien te vangen en te voorzien van een merkje of gemerkte haaien terug te vangen. Door het verzamelen en analyseren van deze gegevens komt waardevolle informatie aan het licht die gebruikt kan worden om een beeld te krijgen van de haaienpopulatie, hun gedrag en verspreiding. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om de haaien een beschermde status te geven.

Fact sheets

Op de website van Sportvisserij Nederland www.haairog.nl vindt u fact sheets van de verschillende soorten haaien en roggen die voorkomen in de Noordzee en extra informatie over het merkprogramma in de Nederlandse Oosterschelde.