Publicaties

 

 

Overzicht publicaties en rapportages door de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging:

 

 

 

ALGEMEEN

Walker&Kingma 2020; Haaien en roggen in de Noordzee; Stand van zaken Wetenschap en beleid voor elasmobranchen op het NCP; NEV brochure 2019

 

ADVIES HAAIEN ACTIEPLAN – KRM

Kingma&Walker 2021; De basis voor elasmobranchen beheer in Nederland; Overzicht van status, beleid, vangstbeheer en beschermende maatregelen voor haaien en roggen op het NCP; Overzicht beheer haaien en roggen 2021_Kingma&Walker

Walker & Kingma (2016) – Working towards solutions: developing management measures for sharks, skates and rays in the North Sea; Eindrapportage KRM haaien en roggen – Working towards solutions

Walker et al. (2015) – Voorwaarden voor het herstel van haaien-en roggenpopulaties in de Noordzee – 20 maart 2015; Eindrapportage KRM haaienroggen fase 2- FINAL

Walker & Kingma (2013) – Het bepalen van referentiesoorten – 30 november 2013; Eindrapportage KRM haaienroggen fase 1- FINAL

 

INTERNATIONAAL & CARIBISCH NEDERLAND

Kingma&Walker 2018; Advies Internationale Haaienstrategie; Nederlandse Strategie voor haaien in internationaal beheer en beleid, inclusief Caribisch Nederland; 20180901 IHS advies NEV