Publicaties

 

 

Overzicht publicaties en rapportages door de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging:

 

 

 

ALGEMEEN

Walker&Kingma 2020; Haaien en roggen in de Noordzee; Stand van zaken Wetenschap en beleid voor elasmobranchen op het NCP; NEV brochure 2019

 

ADVIES HAAIEN ACTIEPLAN – KRM

Kingma&Walker 2021; De basis voor elasmobranchen beheer in Nederland; Overzicht van status, beleid, vangstbeheer en beschermende maatregelen voor haaien en roggen op het NCP; Overzicht beheer haaien en roggen 2021_Kingma&Walker

Walker & Kingma (2016) – Working towards solutions: developing management measures for sharks, skates and rays in the North Sea; Eindrapportage KRM haaien en roggen – Working towards solutions

Walker et al. (2015) – Voorwaarden voor het herstel van haaien-en roggenpopulaties in de Noordzee – 20 maart 2015; Eindrapportage KRM haaienroggen fase 2- FINAL

Walker & Kingma (2013) – Het bepalen van referentiesoorten – 30 november 2013; Eindrapportage KRM haaienroggen fase 1- FINAL

 

INTERNATIONAAL & CARIBISCH NEDERLAND

Kingma&Walker 2018; Advies Internationale Haaienstrategie; Nederlandse Strategie voor haaien in internationaal beheer en beleid, inclusief Caribisch Nederland; 20180901 IHS advies NEV

Kingma,I, Walker. P, Kuramae Izioka. A, Hueter. R, Thorburn. J,  Reduction of nurse shark bycatch in the Saba Bank lobster fishery, Report for the Dutch ministry of LNV; Saba Bank Nurse Shark Bycatch report 2021