Teruggooi en overleving

De invoering van de aanlandplicht binnen het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de Europese Unie brengt een grote opgave met zich mee voor de gemengde visserij op de Noordzee. Sinds 1 januari 2016 is de aanlandplicht in werking getreden voor de demersale vloot en vanaf 2019 zal ook het teruggooien van roggen verboden worden. Deze visserij vangt een aantal roggensoorten die vanaf januari 2019 ook de aanlandplicht zullen vallen. Het restrictieve quotum voor rog en doornhaai maken dat dit potentiele ‘choke species’ worden die hele visserijen kunnen stil leggen.

Van haaien en roggen is bekend dat zij in potentie een hoge overlevingskans hebben bij teruggooi. Momenteel wordt aangenomen dat haaien en roggen – afhankelijk van de vismethode, duur en omvang van de trek en mits goed behandeld aan boord – een aanzienlijke kans hebben op overleving en er op deze basis de mogelijkheid bestaat ze uit te zonderen van de aanlandplicht. Een gedetailleerde studie naar de overleving in de Nederlandse bodemvisserij is echter nog nooit uitgevoerd.