Samen naar de Haaien

Het vaststellen van de rol van de Waddenzee in de levenscyclus van migrerende vissoorten is een onderwerp dat momenteel hoog op de kennisagenda staat. Een diergroep waar we nog heel weinig van weten in de Waddenzee is de haai. Van lokale vissers weten we echter dat ze er zeker voorkomen. Eerder werd er aangenomen dat haaien in de Waddenzee slechts dwaalgasten waren, maar door toenemende vangsten van pasgeboren diertjes en grote vrouwtjes in de Waddenzee en de buitendelta’s is er nu het vermoeden dat het gebied een rol speelt in de levenscyclus van de soort. Om dit te onderzoeken is samenwerking noodzakelijk. Het doel van dit project is dan ook om de samenwerking tussen natuurorganisaties, vissers, en kennisinstituten te bevorderen door een digitale platform/website te ontwikkelen waar informatie op gedeeld kan worden. Zo kan de kennis en visie van alle partijen over haaien in de Wadden samengebracht worden. Hiermee kan een beter beeld worden gevormd over het voorkomen en het habitatgebruik van haaien en de mogelijke rol die de Waddenzee hierin speelt.

— Via deze pagina volgt u binnenkort de voortgang van het project en relevante nieuwsberichten. —