LAST CALL: Sign on to support our call for sustainable management of EU deep-sea sharks


*Nederlands onderaan


As professional scientists familiar with the biology, fisheries, and/or conservation needs of (deep-sea) elasmobranchs, the Dutch Elasmobranch Society invites you to sign on to a letter to European fisheries Ministers asking them to prioritize sustainability considerations and minimize impact on sharks when deciding on catch limits for deep-sea fisheries over the coming two years during this November’s Agrifish Council meeting. Even though targeted fisheries for deep sea sharks have fortunately ceased in the EU, minimal effort is made to reduce bycatch and collect essential data on their abundance and distribution. This November, Ministers will have to decide on sustainable management for EU fisheries in the deep-sea.

This letter is aimed at informing and influencing that decision with a call for data collection and a deep-sea shark management plan for these understudied species. Below you find the letter text, as well as some background information about the problem of EU deep-sea shark management.

We ask you to sign on to the letter as an individual scientist, (i.e., not as a representative of your institution) by sending an email with your name, title, and country in the message box. Sharing this letter with other relevant colleagues is very welcome. Our aim is to submit this letter to Member State representatives by the end of October, so please sign on by October 14, 2018.

Scientist Sign-on Letter Sharks in Deep Water

Background info Sharks in Deep Water


Please sign on to the letter via this email form


Nederlandse vertaling

De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging nodigt professionele wetenschappers uit die bekend zijn met de biologie, visserij en/of bescherming van (diepzee)haaien om een brief te ondertekenen aan Europese visserijministers. In de brief worden zij gevraagd om duurzaamheid hun prioriteit te maken en de impact op diepzeehaaien te minimaliseren bij het vaststellen van vangstlimieten voor diepzeevisserij voor de komende twee jaar tijdens de AgriFish bijeenkomst van de Europese Raad deze november. Ondanks dat er geen gerichte visserij op diepzeehaaien meer is in de EU, wordt er minimale moeite gedaan om bijvangst te verminderen en essentiële data te verzamelen over hun hoeveelheid en verspreiding. Deze november moeten visserijministers een beslissing maken over duurzaam beheer voor EU visserij in de diepzee.

De brief is erop gericht om bestuurders te informeren en beïnvloeden met een duidelijke vraag naar dataverzameling en een managementplan voor diepzeehaaien. Hierboven vind u de Engelstalige brief en een link naar achtergrondinformatie over het probleem met het beheer van diepzeehaaien in Europa.

Wij vragen u om de brief te ondertekenen als individuele wetenschapper (dus niet als vertegenwoordiger van uw organisatie). U kunt dit doen door een email te sturen met uw naam, titel en land. Het delen van de brief met relevante collega’s is zeer gewenst. Het is ons doel om de brief aan het eind van oktober aan te bieden aan vertegenwoordigers van de lidstaten, dus onderteken alstublieft voor 14 oktober, 2018.