Vissers en natuurbeschermingsorganisaties bundelen krachten om bijvangst van haaien te verminderen

Gisteren is tijdens Dutch Caribbean Shark Week op Saba, in samenwerking met vissers, een start gemaakt aan een bijzonder project om de bijvangst van haaien in de lokale kreeftenvisserij te verminderen. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en is onderdeel van de implementatie van het Yarari reservaat voor haaien en zeezoogdieren dat in 2015 in de wateren van de Nederlands-Caribische eilanden Saba en Bonaire werd ingesteld. 

“Dit is goed nieuws voor haaien, maar ook voor vissers” zegt Irene Kingma van de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging en coördinator van dit project. “Jaarlijks worden in dit gebied tot 900 verpleegstershaaien bijgevangen in de fuiken en vaak overleven ze dit niet. Voor de vissers is dat bovendien een last omdat de haaien de fuiken kapot maken en de kreeften erin doden. De uitdaging ligt er nu om een ontwerp te zoeken dat de haaien tegenhoudt maar de kreeften doorlaat.”

Foto van DCNA/ Hans Leijnse

In het project werken een aantal Sabaanse vissers samen met de Saba Conservation Foundation (SCF) die verantwoordelijk is voor al het natuurbeheer op het eiland. “Dit is een belangrijke mijlpaal in de bescherming van haaien rond ons eiland. Sinds drie jaar werken wij met andere natuurparken in het Caribisch Gebied samen in het project Save Our Sharks. Binnen dat project werken we allerlei niveaus aan haaienbescherming. We hebben al veel bereikt met bewustwording en onderzoek en we zijn heel blij dat we nu ook van start gaan met maatregelen die de visserij kan helpen bij te dragen. We vinden het geweldig dat we daarbij ook steun en medewerking uit de visserijbranche zelf krijgen. Dat deze aankondiging gedaan kan worden tijdens Dutch Caribbean Shark Week, een jaarlijkse week binnen het Save Our Sharks project waarbij sowieso alles in het teken staat van bescherming van haaien, is bovendien extra bijzonder”,  aldus Kai Wulf, directeur van de SCF.

Tijdens een pilotproject zal aan een aantal vissers gevraagd worden om naast hun reguliere ‘arrowhead traps’ fuiken met een aangepaste ingang te gebruiken. Van zowel de reguliere fuiken als de nieuwe fuiken wordt bijgehouden hoe groot de bijvangst van haaien is en tevens wat de opbrengst van de doelsoort (kreeft) is zodat na afloop van het project bepaald kan worden of de nieuwe fuiken een goede optie bieden om bijvangsten te verminderen. Visser Bradley Johnson, zelf werkzaam op Saba: “Het is geweldig nieuws dat de Nederlandse overheid naar de vissers geluisterd heeft en dat we nu samen op zoek kunnen gaan naar een manier om het bijvangstprobleem op te lossen.”